Bemanningen inom förlossningsvården ökar

SKL har lämnat en rapport till regeringen om hur medlen använts som ingick i överenskommelsen 2017 om förlossningsvård och kvinnors hälsa. En stor del har använts till bemanning.