Bemanningsbarometern – Q2 2014 – Allt ljusare framtidsyn och något förbättrat efterfrågeläge

Allt ljusare framtidsyn och något förbättrat efterfrågeläge för bemanningsföretagen framgår av Bemanningsbarometern Q2 2014.