Bemanningsbarometern – Q3 2014 – Förväntningarna om att efterfrågan går ned

Under tredje kvartalet 2014 väntar sig 34 procent av bemanningsföretagen en ökad efterfrågan. 40 procent väntar sig att den blir oförändrad och 26 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar på 7 vilket är en betydligt mer dämpad framtidssyn än vad företagen hade inför andra kvartalet.
Läs vår Bemanningsbarometer för att få den kompletta bilden.