Bemanningsbarometern – Q4 2013

Bemanningsbarometern för fjärde kvartalet 2013 – Återhämtningen fortsätter. Starkare efterfrågan väntas under fjärde kvartalet.
(Bemanningsbarometern visar vad ett stort antal bemanningsföretag anser om det rådande kvartalet och utsikter inför det nästkommande vad gäller efterfrågan och antal anställda.)