Bemanningsföretag – en växande nyckelfunktion på arbetsmarknaden, visar färsk statistik

Det osäkra konjunkturläget innebär att företag och organisationer minskar sin personalstyrka och rekryterar mindre, men fortsätter att hyra in personal i samma utsträckning som tidigare. Detta framkommer i färsk statistik från Bemanningsföretagen, där det framgår att branschen växer.