Bemanningsindikatorn Q1 2015 – Våt filt ger dödläge

Det går att ana en viss uppgång i den förväntade efterfrågan för bemanningsbranschen, men som helhet är konjunkturlinjen rak. Om man tittar i backspegeln var bristande efterfrågan det främsta hindret för företagens tillväxt.
Bemanningsindikatorn är från och med 2015 namnet på det som tidigare hette Bemanningsbarometern och anses vara en god konjunkturmätare.