Bemanningsindikatorn Q3 2015: Förväntat efterfrågeläge paradoxalt lågt

Trots ökade orderingångar i industri och tillväxt i tjänstesektorn förväntar sig bemanningsbranschen minskad efterfrågan. Den enda parameter som förändrats, och därmed den sannolikaste orsaken till de låga förväntningarna, är de ökade sociala kostnaderna för unga.
Bemanningsindikatorn är från och med 2015 namnet på det som tidigare hette Bemanningsbarometern.