Bemötande och service angelägen demokratifråga

Värdegrundsdelegationen genomförde den 26 mars ett seminarium i Sundsvall om bemötande och service.
– Förvaltningen har demokratiserats. Statens auktoritet grundar sig inte längre på att man omger sig med yttre maktsymboler. Makten grundar sig på kompetens. Jag tror inte att statens företrädare riskerar att förlora makt genom att bemöta människor på ett bra sätt eller anstränga sig för att vara begripliga, sa Värdegrundsdelegationens ordförande professor Lena Marcusson.

Bemötande och service angelägen demokratifråga

Socialdepartementet,
31 mars 2014