Beröm och påpekanden om tillsyn av fristående förskolor

Flera kommuner behöver utveckla sin tillsyn av fristående förskolor. Det är en balansgång att granska enligt läroplanens krav samtidigt som verksamheten kan skilja sig från kommunens egen.