Berusade personer till sjukvården istället för till polisarresten

Regeringen vill öka den medicinska säkerheten och förbättra omvårdnaden om personer som omhändertas enligt lagen om omhändertagande av berusade personer. Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att under 2014 fördela 35 000 000 kronor för att stödja ett lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Uppdraget ingår i en treårig satsning under perioden 2014-2016.

Pressmeddelande: Berusade personer till sjukvården istället för till polisarresten

Socialdepartementet,
28 mars 2014