Beskattning av viss privatinförsel av cigaretter

Regeringen överlämnar i dag en lagrådsremiss med ett förslag om en ny lag om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter.

I lagrådsremissen föreslås beskattning av resandeinförsel av fler än 300 cigaretter från Bulgarien, Kroatien, Lettland, Litauen, Rumänien och Ungern till Sverige, från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2017. Införselbegränsningarna gäller införsel från dessa medlemsstater eftersom de inte når upp till EU:s minimiskattenivåer på cigaretter. Danmark, Irland, Slovenien, Tyskland och Österrike tillämpar redan motsvarande införselbegränsningar.

Lagrådsremiss: Beskattning av viss privatinförsel av cigaretter

Finansdepartementet,
29 augusti 2014