Beslut för statlig kontroll av järnvägsunderhållet och fler tåg i tid

I syfte att uppnå väl fungerande och effektiva transporter på järnväg ska staten ta det samlade ansvaret för järnvägsunderhållet. Detta angav regeringen redan i budgetpropositionen för 2015 där denna inriktning utgjorde en överenskommelse med Vänsterpartiet. Regeringen tar nu ett viktigt steg och ger Trafikverket ett uppdrag i tre delar.