Beslut nära om upphandling av förskolor

SKI och SKL gör en gemensam förstudie för typförskolor som ska visa om det finns behov av ett nationellt ramavtal.

Sveriges kommuner skulle behöva bygga runt 400 förskolor de närmaste åren för att möta de växande barnkullarna. Det framgår i en enkät som SKL skickat ut. Enligt samma enkät har 127 av de svarande 192 kommunerna sagt att de ställer sig positiva till ett ramavtal för byggen av förskolor.

Flera kommuner anser det varit tungrott och komplext att uppföra förskolor. Precis som med upphandlingen för bostadshus möjliggör ett upphandlat nationellt ramavtal lägre kostnader och snabbare byggprocess. Ledtiderna för planering, projektering och produktion blir kortare.

Vid frågor om eventuella önskemål uppger man att typförskolorna behöver kunna anpassas till pedagogisk inriktning, utformning och läge. Inte bara vid nybygget utan även vid eventuella framtida förändringar. De ska även vara miljömässigt hållbara och självklart giftfria.

Så vad händer nu? I skrivande stund pågår dialog med byggare, arkitekter och pedagoger. Dessa diskussioner, i kombination med övrigt underlag, ska leda till beslut vid årsskiftet om upphandling blir av under 2018 eller inte.

Vi väntar med spänning!

Text: Cecilia Hermansson Nilsson,