Beslut om global plan mot antibiotikaresistens

En global plan har nu antagits av Världshälsoförsamlingen i Genève mot antibiotikaresistens. Resistens bidrar till att vanliga infektioner blir svåra eller omöjliga att behandla.
– Jag är mycket glad över att Världshälsoförsamlingen nu enats om en global handlingsplan mot antibiotikaresistens. Resistenta bakterier är ett globalt växande problem som går över gränser, därför måste också lösningarna göra det, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande: Global plan mot antibiotikaresistens

Socialdepartementet,
26 maj 2015