Beslut om kommittédirektiv för att utreda förutsättningarna för statliga energisparlån

Regeringen har beslutat om kommittédirektiv för att utreda förutsättningarna för att införa statliga energisparlån i Sverige. Utredaren ska bland annat föreslå hur ett statligt finansierat lån för energieffektivisering ska utformas för den svenska marknaden.