Beslut om Kroatiens underskott från finansministrarna

Ett underskottsförfarande ska inledas gällande Kroatien. Det beslutet fattade EU:s finansministrar efter att EU-kommissionen bedömt att landet inte uppfyller reglerna för stabilitet- och tillväxtpakten. I övrigt kom mötet att påverkas av den ryske presidenten Vladimir Putins Brysselbesök.

Artikel: Beslut om Kroatiens underskott från finansministrarna

EU-representationen i Bryssel,
28 januari 2014