Beslut om kvoter för djuphavsfisket

EU:s fiskeministrar har enats om fiskekvoter för djuphavsarter i Nordostatlanten för åren 2015-2016. Beslutet fattades efter förhandlingar på rådsmöte i Bryssel den 10 november. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerade Sverige vid mötet.

Pressmeddelande: Beslut om kvoter för djuphavsfisket

Näringsdepartementet,
11 november 2014