Beslut om lagändring som gör det enklare att följa upp trafiksäkerhetsbrott inom EU

Regeringen har i dag beslutat att utfärda en lagändring gällande internationellt polisiärt samarbete för att göra det lättare för myndigheter inom EU att följa upp trafiksäkerhetsrelaterade brott.

Pressmeddelande: Enklare att följa upp trafiksäkerhetsbrott inom EU

Näringsdepartementet,
20 mars 2014