Beslut om nya myndighetsvärdesfrågor och ny metod för EA-värderingen 2015

Ekonomistyrningsverket (ESV) har under det senaste året gjort en översyn av den ekonomiadministrativa värderingen (EA-värderingen). Resultatet av utvecklingsarbetet har resulterat i beslut om dels nya myndighetsvärdesfrågor till EA-värdet och dels ett förnyat upplägg av genomförandet av den årliga EA-värderingen.