Beslut om stöd till kommuner och landsting

För att hantera den rådande flyktingsituationen med ett stort antal asylsökande och minska trycket på den kommunala ekonomin, har regeringen i en extra ändringsbudget i november föreslagit ett tillfälligt stöd om sammanlagt 9,8 miljarder kronor till kommunerna och landstingen. Riksdagen har den 10 december beslutat i enlighet med regeringens förslag.