Besök våra seminarier i Almedalen

Vi kommer att ha två seminarier i Almedalen i år och båda kommer att hållas i samarbete med Offentliga Affärer. Lokalen för dessa är Allétältet, Wisby strand, Strandvägen 4.
Välkomna att träffa oss där!


Affärsetik och moral i den offentliga affären – finns det?
Måndag 29 juni kl 15.40-16.20

Vad är det som driver omoralen och hur skapar vi god affärsetik i offentliga affärer? Lagar och tillämpningar har kommit att påverka affärsrelationerna mellan upphandlande myndigheter och leverantörer. Det finns exempel på hot om överprövningar och skadestånd förekommer. Panelen belyser frågorna.

Medverkande: Joakim Lavér, Partner, Hannes Snellman, Åsa Edman,Chefsjurist, SKL Kommentus, Nils Karlsson, VD, Ratio, samt Docent, Uppsala Universitet, Ari Kouvonen, Näringspolitisk expert, Almega Serviceentreprenörerna, Helena Sundén, Generaldirektör, Institutet Mot Mutor.
Moderator: Stig-Björn Ljunggren, Statsvetare och krönikör

DEBATT: Konkurrensutsättning av välfärdstjänster – med vinst för vem?
Tisdag 30 juni kl 13.20 – 14.20

Hur säkerställer vi de små företagens möjligheter att delta i upphandlingar? Kan vi tillgodose behovet av att säkerställa konkurrens enligt de nya direktivens krav? Hur tar vi oss an framtidens utmaningar? Delta i diskussionen med några av landets experter inom området.

Medverkande: Gustav Blomberg, Upphandlingskonsult, AffärsConcept, Magnus Arnek, Nationalekonom, Kristina Mårtensson, Samhällspolitisk chef, Kommunal, Daniel Suhonen, (S), Ali Esbati, Riksdagsledamot, (V), Ellen Hausel Heldahl, Projektledare, Svenskt Näringsliv
Moderator: Stig-Björn Ljunggren, Statsvetare och krönikör