Besöksnäring gynnar kommuner

Satsningar på besöksnäring ger många positiva effekter visar en sammanställning som presenteras vid en SKL-konferens idag. Samtidigt trappar SKL upp sitt engagemang inom besöksnäringsfrågor.