Betänkande om hur myndigheters information kan användas för att utveckla tjänster och produkter

– Det är intressanta och angelägna förslag som utredningen presenterar. Förslagen kommer att utgöra ett värdefullt underlag när regeringen tar ställning till vilka ytterligare åtgärder som behövs för att driva på utvecklingen, sa civil- och bostadsminister Stefan Attefall vid mottagandet av SOU 2014:10 Ett steg vidare – nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar.

Stefan Attefall ger en kommentar till betänkandet
SOU 2014:10: Ett steg vidare – nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar

Socialdepartementet,
28 februari 2014