Betänkande på tvärs med rådande rättsprinciper


En utredning som gått vilse, som strider mot EU-rätten och går på tvärs med grundläggande principer i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Arbetsrättsjurist Niklas Beckman är inte nådig i sin kritik mot Utstationeringskommitténs översyn av lex Laval.