Bidrag till glasögon för barn och unga genom ändring i hälso- och sjukvårdslagen

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att en ändring ska göras i hälso- och sjukvårdslagen som innebär att landsting ska lämna bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Åsa Regnér