EU- och demokratiministern tog emot rapport om de våldsbejakande extremistmiljöerna

Det är väldigt viktigt och prioriterat för regeringen att veta hur morgondagens våldsbejakande extremism kommer att se ut. Det uttryckte EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson när hon tog emot rapporten "Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser".
– Vi har inte råd att luta oss tillbaka, sade hon.

Artikel: "Oerhört viktigt att ha bild av morgondagens våldsbejakande extremism"
Ds 2014:4 Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser

Statsrådsberedningen, Justitiedepartementet,
31 januari 2014