Blandad bild av svensk arbetsmarknad


Det är en blandad bild av svensk arbetsmarknad som träder fram i SCB:s färska statistik över arbetsmarknadens utveckling under 2015. Jobbtillväxten har inte varit tillräcklig för att råda bot på de höga arbetslöshetstalen bland utrikes födda. Situationen riskerar att förvärras under kommande år, skriver ekonomerna Susanne Spector och Gabriella Chirico Willstedt.