Bli redo för obligatorisk e-faktura i offentlig sektor

Regeringen har lagt fram ett lagförslag om att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) senast den 18 april 2019. Det går redan nu att förbereda sig för den nya lagen, och Ekonomistyrningsverket (ESV) stödjer offentlig sektor och leverantörer i införandet.