Blir du granskad av Konkurrensverket och behöver stöd?

Att bli granskad av Konkurrensverket (KKV) är administrativt tungt, juridiskt snårigt och kan leda till dyra böter. Vi kan som ombud eller stöd hjälpa er att göra processen så kort och smärtfri som möjligt.

Vad innebär en granskning av KKV?

En granskning av KKV innebär omfattande administration då det ofta är mycket information som efterfrågas. Dessutom ska myndigheten göra svåra rättsliga överväganden. Det är inte lätt att överblicka konsekvenserna av att svara på ett visst sätt och myndigheter riskerar därför att dras in i onödigt långa processer, som i värsta fall kan komma att avgöras i domstol och leda till upphandlingsskadeavgift.
Vår upphandlingsjurist Gustav Knopp har med sina två års erfarenhet av tillsynen av upphandling en unik kunskap som vi nu erbjuder kunder som Konkurrensverket öppnat ett tillsynsärende mot. I första hand kan vi försöka få KKV att lägga ner ärendet, antingen med hänvisning till prioritetspolicyn, att det var en tillåten direktupphandling eller att avtalet är preskriberat.

Om ärendet leder till domstol

Om ett domstolsärende inleds kan vi argumentera för myndighetens sak och försöka få domstolen att fria eller argumentera för att mildra påföljderna, så att upphandlingsskadeavgiften blir så låg som möjligt.
De största fördelarna med att vända sig till oss är:

• Våra medarbetare har en unik förståelse för och erfarenhet av KKV:s verksamhet och prioriteringar, då de tidigare arbetat på verket.
• Vi har bred kunskap i upphandlingsrätt, samt erfarenhet av att praktiskt genomfört upphandlingar.
• Vi kan erbjuda juridisk kompetens till ett konkurrenskraftigt pris i jämförelse med advokatbyråer.

Vad är konkurrensverket?

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling. De kan ansöka om upphandlingsskadeavgift vid otillåtna direktupphandlingar eller meddela tillsynsbeslut, vilket i princip kan gälla samtliga tänkbara överträdelser av upphandlingslagstiftningen.
KKV styrs, förutom av upphandlingslagstiftningen, i väldigt stor utsträckning av sin prioriteringspolicy som omfattar ett antal bedömningsgrunder som övervägs innan ett ärende öppnas och stängs.

Vill du veta mer eller behöver hjälp redan nu, kontakta oss!