Bojkott hjälper inte migrantarbetarna i Thailand

Att bojkotta kycklingindustrin i Thailand hjälper inte migrantarbetarna i deras dåliga arbetsförhållanden. Snarare tvärtom. Istället ska vi, tillsammans och i dialog med leverantörerna, verka för att förbättra situationen för dem.

SKL Kommentus har, tillsammans med landstingens samordning av socialt ansvarsfull offentlig upphandling och Swedwatch, träffat människorättsexperten Andy Hall från Migrant Workers Rights Network för att samtala om migrantarbetares situation inom kycklingindustrin i Thailand.

Vi var rörande överens om att det inte är bojkott vi vill uppnå utan istället verka för att förbättra situationen för migrantarbetarna. Detta gör vi bäst tillsammans och i dialog med leverantörerna. Offentlig sektor måste, tillsammans med våra upphandlade leverantörer, trycka på mot underleverantörerna och thailändska myndigheter för att förhållandena ska bli bättre för migrantarbetarna. Människorättsförsvarare måste kunna agera i landet utan att riskera hårda fängelsestraff och böter.

På mötet deltog också Min Naing Aung från Myanmar som själv har erfarenhet från migrantarbete i Thailand samt representanter för grossister och producenter som försörjer offentlig sektor med kycklingprodukter i Sverige.

Migrantarbetarnas situation i Thailand är högaktuellt för oss

Då offentlig sektor köper in stora volymer kycklingprodukter som har sitt ursprung i Thailand så är dessa frågor högaktuella för SKL Kommentus tjänst Hållbarhetskollen. Genom Hållbarhetskollen hjälper vi kommuner att följa upp de sociala och etiska krav som ställts i upphandlingar.

På mötet beskrev Andy och Min en situation där migrantarbetare under en lång tid har blivit satta i skuld till rekryteringsföretag, korrupta tjänstemän som skor sig genom att ta ut avgifter och företag som tar betalt av arbetarna för logi, mat, resekostnader etc. Dessutom betalar de inte ut någon övertidslön.

Allt detta gör att situationen för dessa migrantarbetare är väldigt svår och det första året handlar mycket om att överleva då all lön går åt till att betala igen alla dessa skulder samt skicka hem pengar till familjen. Dessutom beslagtas pass och id-handlingar så att migrantarbetarna inte kan röra sig fritt i samhället – ett modernt slaveri helt enkelt!

Fler revisioner på gång

Hållbarhetskollen har tillsammans med landstingen genomfört kontorsrevisioner av två livsmedelsgrossister i Sverige och kommer nu under hösten att låta genomföra fabriksrevisioner i Thailand av två produktionsanläggningar. I och med dessa uppföljningar sätter vi press på leverantörskedjan och i förlängningen vill vi förbättra migrantarbetarnas tillvaro.