Bolund tog emot Konsumentrapporten

I dag överlämnades Konsumentrapporten 2015 från Konsumentverket till konsumentminister Per Bolund. I samband med överlämnandet presenterade Bolund ett nytt uppdrag till Konsumentverket som innebär att myndigheten får ett utökat ansvar att redogöra för problematiska konsumentmarknader och tänkbara lösningar.

Pressmeddelande: Utökat uppdrag till Konsumentverket

Finansdepartementet,
28 april 2015