Bör vara frivilligt att köpa Statens servicecenters lönetjänster

Ekonomistyrningsverket har svarat på Finansdepartementets remiss om Myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster. ESV ser positivt på att Statens servicecenter finns och att myndigheterna kan välja att köpa tjänster från Statens servicecenter. ESV avstyrker förslaget att det ska vara obligatoriskt för myndigheterna att ansluta sig till Statens servicecenters lönetjänster, intresset för lönetjänsterna är redan idag stort.