Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan om regeringens prioriteringar inom bostadspolitiken

250 000 nya bostäder till år 2020 – det är ett av regeringens mål i regeringsförklaringen. Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan intervjuas om regeringens åtgärder och prioriteringar inom bostadspolitiken.

Näringsdepartementet,
25 november 2014