Bostadsbeskattningskommittén har överlämnat sitt betänkande

Regeringen har idag tagit emot Bostadsbeskattningskommitténs betänkande "Vissa bostadsbeskattningsfrågor". Kommittén föreslår bland annat att den kommunala fastighetsavgiften för hyresrätter avskaffas, om hyresrätten upplåts för bostadsändamål inom ramen för en näringsverksamhet.

Vissa bostadsbeskattningsfrågor

Finansdepartementet,
13 januari 2014