Bostadsbyggandet kan drabbas av regeringsbeslut

SKL har fått beskedet att regeringen överväger att förkorta uppdraget för riksintresseutredningen. Ett sådant beslut kan drabba bostadsbyggandet.