Boverket ser över ovårdade trädgårdar och förfallna hus

Många kommuner – särskilt i glesbygden – har idag små möjligheter att göra något åt ovårdade trädgårdstomter samt förfallna och övergivna hus. Regeringen uppdrog den 4 september Boverket att bland annat se över hur kommunerna ska kunna få tag på fastigheternas ägare och vad kommunerna kan göra när ägarna saknar pengar och fastigheten är värdelös. Myndigheten ska också se på hur man ska kunna utveckla reglerna så att man kan motverka ovårdade tomter och förfulad miljö.

Uppdrag att utreda och föreslå åtgärder avseende ovårdade tomter och förfallna byggnader

Socialdepartementet,
9 september 2014