Boverket ser på förutsättningarna för fler småhus

Regeringen uppdrog den 19 juni 2014 åt Boverket att se på vilka behov och förutsättningar det finns av att öka småhusbyggandet i storstadsregionerna.

Boverket ser på förutsättningarna för fler småhus

Socialdepartementet,
24 juni 2014