Bra ambition men fel lösningar i utredning om e-hälsa

SKL delar utredningens problemställningar, men håller inte med om lösningarna. I dag lämnas remissvaret om nästa fas i e-hälsoarbetet till regeringen. SKL efterlyser ett tätt samarbete.