Bra att ett diskussionsunderlag tagits fram för regioner

SKL:s ordförande ser positivt på att Indelningskommittén tagit fram ett diskussionsunderlag. – Vi ser gärna ett förslag i juni så en ny indelning kan vara möjlig 2019, säger Lena Micko.