Bra att flytta regionalt utvecklingsansvar

SKL välkomnar regeringens förslag att lagen om regionalt utvecklingsansvar inte bara ska omfatta vissa län, utan alla län.