Bra att införa lagkrav på e-faktura till offentlig sektor

Regeringen överväger att helt övergå till e-faktura till offentlig sektor. Ekonomistyrningsverket har nu utrett och analyserat vad ett förbud mot pappersfakturor skulle kunna få för konsekvenser. Slutsatsen är att ett lagkrav på e-faktura bör införas i november 2018 för hela den offentliga sektorn.