Bra att samordnare utses för utsatta EU-medborgare

Det är bra att regeringen nu tillsätter en samordnare för frågan om utsatta EU-medborgare i Sverige. Det är också positivt att man lyssnat på SKL när det gäller samordnarens uppgifter.