Bra förslag att förenkla skolans riktade statsbidrag

Riksrevisionen föreslår att skolans riktade statsbidrag sammanfogas till ett enda bidrag som varje huvudman har möjlighet att använda utifrån lokala behov. SKL instämmer helt med förslaget.