Bra förslag för tjänstepensioner kan bli ännu bättre


Svenskt Näringsliv menar i sitt remissvar över ett förslag till förändrade regler för tjänstepension att det är viktigt att lagstiftningen förnyas och att förslaget innehåller flera viktiga förbättringar.