Bra förslag om reformer och utvärdering

Utredningen om förbättrade resultat i grundskolan har nyligen kommit med sitt slutbetänkande och Ekonomistyrningsverket (ESV) har lämnat ett remissvar. Utredningen argumenterar bland annat för att skolpolitiska reformer bör baseras på så bra beslutsunderlag som möjligt. Det ställer vissa krav på förutsättningarna att utvärdera reformerna.