Bra förslag om tvångsvård för barn och unga

SKL anser att utredningen om en ny lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga, LVU, i stort är bra och instämmer i flertalet av förslagen.