Bra första steg för att mäta resultaten i skolan

En ökad digitalisering av prov och bedömningar samt en förbättrad nationell kunskapsutvärdering skulle förbättra skolans olika system för utvärdering.