Bra med bred uppgörelse om flyktingsituationen

Den blocköverskridande överenskommelsen innehåller åtgärder som underlättar asyl- och flyktingmottagandet. Fler åtgärder behövs för att stötta kommuner och landsting i det svåra läget.