Bra med extra pengar till välfärden

Kommuner, landsting och regioner ska tilldelas tio miljarder kronor extra per år, föreslår regeringen i vårbudgeten. Det är välkomna extra resurser, anser SKL.