Bra med fler vägar till högskolan

Tillträdesutredningen har sett över systemet för tillträde till högskoleutbildning för att skapa ett öppnare och enklare system. SKL anser att utredningen har lyckats med sitt uppdrag.